مقدار فلزات نمونه جامد/مایع

مقدار فلزات نمونه جامد/مایع- K101

اسپکترومتری نشر نوری – پلاسمای جفت شده‌ی القایی

نمونه در صورت لزوم توسط حلال اسیدی هضم و تا حجم مشخصی رقیق میگردد و پس از کالیبراسیون دستگاه، آنالیز می شود.

D405350

پیمایش به بالا