تست های فومینگ

تست های فومینگ- E114

Foeming

Foaming Test جهت اندازه گیری کف انواع روغن موتور و روانکننده در دمای بالا استفاده می‌شود

ASTM D982

پیمایش به بالا