تست چسبندگی واشکوت

تست چسبندگی واشکوت- K104

دستگاه حمام و شست وشوی اولتراسونیک

نمونه کاتالیست خشک شده، به مدت کافی در حمام قرار داده شده و پس از خشک شدن، توزین و میزان کاهش جرم آن بررسی می گردد.

KES T-L502

پیمایش به بالا