نيروي نگهدارنده شيشه

نيروي نگهدارنده شيشه

نیرو سنج – فیکسچر

برآورد نیروی بالا پایین آمدن شیشه درون نوار

KES TU019

پیمایش به بالا