ولتاژ-دبی(عملکرد پمپ)

ولتاژ-دبی(عملکرد پمپ)

روتامتر – مولتی متر – منبع تغذیه

اندازه گیری دبی پمپ بنزین و آمپر در ولتاژ و فشار مشخص انجام می شود.

KES DA302

پیمایش به بالا