ویسکوزیته چرخشی

ویسکوزیته چرخشی

Pressure Viscosity

تعیین غلظت خمیر به وسیله دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد در دمای محیط.

KES B-L003

پیمایش به بالا