ویسکوزیته

ویسکوزیته

ویسکومتر – فورد کاپ

تعیین میزان مقاومت مواد در برابر جاری شدن با استفاده از فوردکاپ یا دستگاه ویسکومتر

ASTM 562

پیمایش به بالا