تجیهزات

آون ضد اشتعال، دستگاه کشش و فشار

شرح تست

اندازه گیری مقاومت چسبندگی لایه بیرونی یا داخلی و چسب پوسته باک پس از آن که باک با 40 درصد ظرفیت آن از بنزین پر شده و در دمای 40 درجه سانتیگراد و به مدت 20هفته در این دما.

استاندارد

B220210
ثبت درخواست
پیمایش به بالا