تجیهزات

سختی سنج

شرح تست

اندازه گیری میزان سختی نمونه های پلاستیکی و لاستیکی بر روی قرص و قطعه

استاندارد

D451291
ثبت درخواست
پیمایش به بالا