تجیهزات

دستگاه اندازه گیری دانه بندی رنگ ، اپلیکاتور

شرح تست

با استفاده از ابزار مخصوص، دانه بندی رنگ از نظر سایز ذرات جامد موجود در آن

استاندارد

رنگ های مایع
ثبت درخواست
پیمایش به بالا