تجیهزات

Tensile and Elongation

شرح تست

بررسی وضعیتهای خمیر بعد از پخت از لحاظ میزان مقاومت و کشسانی و میزان چسبندگی بر روی سطح فلزی و مقاومت در مقابل خمش و اندازه گیری با دستگاه تنسایل سنتام.

استاندارد

MS 715-62(4.3) / MS 715-62(4.6) / و سایر استانداردهای مشابه
ثبت درخواست
پیمایش به بالا