تجیهزات

سختی سنج

شرح تست

استفاده از سختی سنج لاستیک برای سختی کامپاند ها و محصولات

استاندارد

ASTMD2240
ثبت درخواست
پیمایش به بالا