تجیهزات

اسپکترومتری نشر نوری- پلاسمای جفت شده ی القایی

شرح تست

مقدار مشخص از نمونه جامد پودری، (و در صورت لزوم نمونه های مایع و محلول) درحلال اسیدی هضم و تا حجم مشخصی رقیق می گردد و پس از کالیبراسیون دستگاه، آنالیز می شود.

استاندارد

D405350
ثبت درخواست
پیمایش به بالا