تجیهزات

سختی سنج

شرح تست

با توجه به مهم بودن میزان سختی قطعات بعد از عملیات حرارتی ، میزان سختی این قطعات توسط این دستگاه اندازه گیری میشود که با توجه به عدد قابل قبول میزان سختی در قطعات مختلف متفاوت است .

استاندارد

DIN EN ISO 6506-6507-6508 ASTM E10 ASTM E 18
ثبت درخواست
پیمایش به بالا