تجیهزات

تجهیز نشتی منبع انبساط آب خودرو و فشار سنج و تایمر

شرح تست

بررسی نشتی هوا در لایه جوش و اتصالات منبع انبساط خودرو کوییک

استاندارد

KESD A 502
ثبت درخواست
پیمایش به بالا