تجهیزات

دستگاه حمام و شست وشوی اولتراسونیک

شرح تست

نمونه کاتالیست خشک شده، به مدت کافی در حمام قرار داده شده و پس از خشک شدن، توزین و میزان کاهش جرم آن بررسی می گردد.

استاندارد

KES T-L502
ثبت درخواست
پیمایش به بالا