تجیهزات

XRF – سل مخصوص و کاور پلاستیکی

شرح تست

اندازه گیری ضخامت لایه آبکاری-و مقدار روی و نیکل و کروم مجود در محلول

استاندارد

استاندارد B154101 استاندارد B154102
ثبت درخواست
پیمایش به بالا