تجهیزات

دستگاه تست بزرگنمايي فلوک

شرح تست

طول ذرات و شکل ظاهری ذرات با دستگاه بزرگ نمایی بررسی می گردد

استاندارد

دستورالعمل داخلی WI100166
ثبت درخواست
پیمایش به بالا