تجیهزات

AF Cycle Test – پایه و محفظه دمایی

شرح تست

دستگاه سیکل ای اف جهت تست آب و هوایی است که شبیه سازی شرایط واقعی آب و هوا مانند حرارت، سرما و همچنین رطوبت در شرایط سیکلی برای بررسی میزان تغییرات نمونه ها را میسر می نماید. این دستگاه قابلیت تغییر دما از 40- تا 150+ درجه و همچنین رطوبت حدود 95درصد را دارا است.

استاندارد

D47 1309
ثبت درخواست
پیمایش به بالا