تجیهزات

ویسکومتر، کرنومتر، ترمومتر

شرح تست

رنگ را با حلال مخصوص خودش مخلوط می کنیم بعد از ان دو فازی را در ان کنترل میکنیم

استاندارد

D55 1339
ثبت درخواست
پیمایش به بالا