تجیهزات

دستگاه سالت اسپری

شرح تست

سنجش کیفیت لایه های پوششی نظیر رنگ. داخل دستگاه تشکیل شده از مه نمک 5% و اب مقطر . قطعه در معرض اب و نمک قرار میگیرد دچار زنگ زدگی می شود و سنجیده میشود .

استاندارد

D171058/D251075/ASTM-B117/ISIRI 2400
ثبت درخواست
پیمایش به بالا