تجیهزات

دستگاه ضربه سقوط آزاد – گوی فولادی

شرح تست

مقاومت قطعه نسبت به ضربه سقوط گوی با گوی و ارتفاع مشخص هر قطعه در دمای محیط و 30- درجه سانتیگراد می باشد که قطعه باید بدون شکست و ترک باشد.

استاندارد

B217090
ثبت درخواست
پیمایش به بالا