تجیهزات

ترمومتر تماسی

شرح تست

اندازه‌گیری دمای ذوب و نمونه گیری دما بصورت تماسی و نفوذی با دقت و سرعت بسیار بالا توسط این ترمومتر انجام می‌گیرد.

استاندارد

ASTM E794
ثبت درخواست
پیمایش به بالا