تجیهزات

دستگاه تست نشتی آب گسکت ، هیتر برقی – بشر کولیس

شرح تست

این تست مربوط به گسگت های قطار شهری بوده و در آن مقدار فشار تحمل شده توسط قطعه در مقابل نشتی آب اندازه گیری می گردد

استاندارد

STUVA
ثبت درخواست
پیمایش به بالا